Technologie a řešení

Proč si vybrat Resaltu?

Technologická neutralita

Nejsme závislí na žádném jednotlivém poskytovateli vybavení nebo technologií, takže se vždy můžeme ujistit, že našim klientům nabízíme ty nejlepší dostupné technologie, které vyhovují jejich konkrétním potřebám.

Inovace

Inovace jsou zásadní pro práci, kterou společnost Resalta dělá. Naše řešení jsou přizpůsobena každému jednotlivému projektu, vždy s cílem poskytnout co nejvýraznější dopad na úspory energie našich klientů.

Nezávislost

Resalta má silné zázemí, mnohaleté zkušenosti a odborné znalosti, stále si držíme flexibilní, pohotové a obratné myšlení. Naše nezávislost nám umožňuje být rychlí a efektivní a nejlépe uspokojit potřeby našich klientů v krátkém časovém rámci a zároveň nabízet řešení na míru.

Energetická účinnost
Energetická účinnost
Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie
Velké energetické projekty
Velké energetické projekty
Financování
Financování

Energetická účinnost

Existuje mnoho způsobů, jak můžeme našim různým klientům pomoci dosáhnout lepší energetické účinnosti. Závisí to na jejich energetických potřebách a spotřebách, jejich prioritách a oboru podnikání. Zde je seznam některých základních kroků, které lze v mnoha případech podniknout.

Energetické poradenství

Provádíme energetické audity s cílem identifikovat potenciál, který pak slouží jako základ pro kvalifikovaná rozhodnutí o dalších krocích, které lze podniknout ke zlepšení energetické účinnosti. U každého opatření uvádíme úspory energie / nákladů, požadovanou výši investice, dobu návratnosti, úroveň priority každého opatření a možnost získání dostupných dotací.

Energetický management

Zavedení systémů pro správu energie umožňuje klientům kontrolovat a řídit spotřebu energie. Jedná se o opatření, které nám poskytuje transparentní a jednoduchý přehled všech energetických a finančních toků v reálném čase. Automatizovaný sběr a zpracování dat zvyšuje spolehlivost a kvalitu systémů řízení energie, což následně vede k efektivnější spotřebě energie a tím ke generování úspor.

Tepelná a elektrická úsporná opatření

V mnoha případech můžeme dosáhnout vice než 50% úspory elektrické energie a ještě snížit náklady na údržbu jednoduše výměnou zastaralého technologického zařízení.
Kromě výměny kotlů, chladičů a dalších zařízení za energeticky účinnější technologii pomáhají následující řešení dále snižovat náklady:

  • Vylepšené systémy měření a fakturace
  • Kompenzace jalového výkonu
  • Zavedení dohledu a regulace čtvrthodinového maxima
  • Energeticky efektivní osvětlení
  • Akumulace chladicí energie
  • Využití odpadního tepla
  • Tepelná izolace budov
  • Výměna oken a dveří za energeticky účinnější
  • Automatická regulace tepla a osvětlení dle specifických potřeb provozu

References

Gorenje/Cooling – Slovenia

Gorenje/Cooling – Slovenia

Its original two systems had an insufficient cooling capacity, were obsolete and had a low energy efficiency ratio, in addition to which they operated all year long and did not take advantage of the site’s free-cooling potential. 

Nova Crnja - Serbia

Nova Crnja is a municipality in Serbia’s northern province of Vojvodina, with 12,700 inhabitants.

Plantaže – Montenegro

Plantaže AD, the largest winery in the region and one of the most famous, had very high energy costs. 

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie jsou jádrem toho, co děláme, a hlavní součástí většiny našich řešení. Zde je přehled některých obnovitelných zdrojů energie, které se nejčastěji používají v projektech společnosti Resalta.

Biomasa

Biomasa je obnovitelný a CO2 neutrální zdroj energie, který umožňuje energetickou soběstačnost. S ohledem na náklady na energii může přechod na biomasu ve srovnání s jinými formami vytápění přinést významné úspory a je zvláště užitečný pro podniky, které mají celoroční potřebu vytápění.

Kotle na biomasu jsou zvláště vhodné pro průmyslová zařízení, domovy důchodců, školy, školky, hotely a sportovní zařízení. Instalací takových systémů na biomasu můžeme snadno zajistit finanční úspory a snížit dopad na životní prostředí.

Slunce

Solární kolektory využívají sluneční záření a přeměňují ho v užitečné teplo. Toto teplo je uloženo v zásobnících tepla a je k dispozici pro vytápění budov nebo sanitární zařízení. Kromě poskytování finančních výhod mohou solární panely výrazně snížit uhlíkovou stopu, i když jsou nejvhodnější pro regiony s nepřetržitým slunečným počasím.

Tepelná čerpadla využívající okolní energii

Instalace tepelných čerpadel pro vytápění budov a ohřev teplé užitkové vody umožňuje úspory, k dispozici jsou různá řešení, v závislosti na daném médiu. Tepelná čerpadla mohou výrazně snížit náklady na vytápění budov a představují obnovitelný zdroj energie. Pokud se používají reverzibilní tepelná čerpadla, může se také využívat chlad. Pro současné vytápění a chlazení používáme tepelná čerpadla s vysokou mírou účinnosti a dlouhou životností.

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie

Jedná se o speciální zařízení, které může využívat palivo, jako je zemní plyn, bioplyn nebo biomasu, k výrobě tepelné i elektrické energie současně, což z něj činí vysoce efektivní řešení pro mnoho typů klientů. Výkony kogeneračních jednotky se mohou pohybovat od nižších jednotek kW, které mohou dodávat energii např. domům s pečovatelskou službou, až po jednotky MW, které mohou zásobovat velké průmyslové celky nebo I celé obce.

References

Dobropolje Elementary School, Resalta

Dobropolje Elementary School – Slovenia

The municipality was using two expensive and inefficient crude oil boilers to heat the elementary school and one kindergarten (2 x 230 kW). The schools use 300 MWh annually.

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000, Resalta

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000 – Slovenia

The Terme 3000 Moravci spa is situated above the underground spring MT1, water from which is used to fill the thermal pools open to the guests. 

Schools in the City of Pirot, resalta

Schools in the City of Pirot – Serbia

The City of Pirot announced a public tender in order to lower heating costs in four schools and improve efficiency.

Velké energetické projekty

Kromě menších energetických projektů společnost Resalta rovněž vyvíjí a realizuje rozsáhlé projekty udržitelné výroby energie s výkony nad 5 MW.

Bioplyn

Metan jako složky bioplynu, přírodní vedlejší produkt např. čištění odpadních vod, skládek a zařízení pro chov zvířat, je ideálním zdrojem obnovitelné energie. Místo likvidace tohoto plynu, která spotřebovává energii a zvyšuje místní emise, může společnost Resalta pomoci komerčním a veřejným zařízením používat tento bioplyn jako formu obnovitelné energie. 

Odpadní plyny

Navrhujeme, stavíme, udržujeme a provozujeme zařízení na výrobu obnovitelné energie ze zařízení poblíž skládek nebo podpovrchových dolů. Tyto projekty v oblasti obnovitelné energie bezpečně odvádějí skládkový/důlní plyn přes těžební vrty a do zařízení pro bezpečné ukládání plynu, kde je následně vyčištěn a uskladněn, než jej specializované motory převedou na energii.
Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie

Společnost Resalta pomáhá zákazníkům naplno využívat potenciál energie ze zemního plynu nebo biomasy budováním energetických a kogeneračních zařízení, které čistě a efektivně využívají tyto zdroje jako palivo pro specializované motory, které následně produkují elektrickou energii a teplo. Státní podpora těchto zařízení vede k minimalizaci výrobních nákladů na energie.

Velká tepelná čerpadla

Tepelná energií řek, studní a jiných podzemních vodních zdrojů může být ekologickým zdrojem tepla pro spotřebitele ve městech, dálkové vytápění a soukromé odběratele.

References

Oberon – Bulgaria

Oberon-H Ltd is one of the first food industry companies in Bulgaria for importing, packaging and trading pulses and honey. The product portfolio of the company includes a wide range of products including jams, sauces, preserves etc.

Slatina, Resalta

Slatina CHP – Croatia

The Slatina project was launched to build a cogeneration heat and power plant that runs on biomass. It will be located in the northern part of Croatia in the Slatina municipality. 

Financování

Udržitelný rozvoj a energetická účinnost jsou široce uznávány jako zásady, které společnosti a veřejné instituce zahrnují do svých dlouhodobých strategií a cílů. Kromě toho, že jim často know-how k realizaci projektů v oblasti energetické účinnosti, mnoho našich klientů také postrádá potřebné finanční prostředky, které je třeba věnovat tomuto konkrétnímu cíli. Z tohoto důvodu máme dva modely financování, jeden pro soukromý sektor a jeden pro veřejný sektor, které uplatňujeme v každém jednotlivém z našich projektů, abychom zajistili, že naši klienti neutratí ani korunu z vlastní kapsy, rozpočtu nebo daní obyvatel.

ESCO model

Termín ESCO znamená společnost poskytující energetické služby. Tento model umožňuje společnostem jako je Resalta poskytovat energetické služby, aniž by klienti museli do projektů investovat vlastní kapitál.

 

Pomocí modelu ESCO provádíme energetický audit vašich zařízení, navrhujeme řešení, implementujeme, provozujeme a udržujeme, ale co je nejdůležitější, poskytujeme financování, abyste se mohli soustředit na své hlavní činnosti.

 

Zaručujeme výsledky a klienti nám splácí z dosažených úspor.

 

Další informace o modelu ESCO >>

PPP model

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-private partnerships - PPP) je v podstatě modelem ESCO uplatňovaným na veřejné instituce. Veřejný partner zveřejňuje výběrové řízení na soukromého partnera na energetickou renovaci, ať už jde o osvětlení, biomasu, chlazení nebo jakoukoli jinou potřebu energie. Soukromý partner navrhuje řešení, a pokud bude nabídka akceptována, přebírá celý projekt od A do Z. To znamená, zajistit veškeré financování, stavební práce a provádění a údržbu po dobu trvání podepsané smlouvy.

 

Všechna rizika přebírá soukromý partner, který garantuje úspory veřejnému partnerovi. Investice je splacena soukromému partnerovi z dosažených úspor.

 

Další informace o modelu PPP >>

References

Livar, Resalta

Livar, Črnomelj – Slovenia

Following the realization of Resalta’s energy efficiency project in Livar’s Ivančna Gorica facilities, an energy audit showed that the Črnomelj site had an even bigger potential for savings.

Mercator Sebia, Resalta

Mercator – Serbia

Mercator’s retail centers throughout Serbia are relatively inefficient, dependent on district heating and have obsolete lighting systems.

City of Kruševac, resalta

City of Kruševac – Serbia

Kruševac is a city in southern Serbia, as well as the seat of a wider administrative area with 128,000 inhabitants. Its public lighting infrastructure is outdated and the city has published a tender for a public private partnership to renovate the systems.

Chcete vidět víc?

Stáhněte si naši brožuru.

Pravidla a podmínky.

Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s přijímáním e-mailové komunikace od společnosti Resalta Czech republic s.r.o. Cílem našeho informačního bulletinu je informovat návštěvníky webových stránek, partnery, klienty a širokou veřejnost o práci, kterou společnost Resalta dělá, o jejích nových projektech, vývoji, nadcházejících událostech a novinkách týkajících se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Frekvence vydání zpravodaje bude nejvýše měsíčně, s možnými výjimkami pro neplánované, ale důležité zprávy. Vyhrazujeme si výhradní právo tento zpravodaj kdykoli změnit a ukončit, a to bez předchozího upozornění. Vaše soukromí bereme vážně a nikdy nebudeme vaše informace sdělovat ani prodávat třetím stranám. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit.