Co děláme

Řešíme problémy za naše klienty. Maximalizací energetické účinnosti můžeme snížit vaše výrobní náklady, snížit emise CO2, zlepšit pohodlí pro vaše zaměstnance i návštěvníky a hlavně vám pomoci ušetřit peníze. Projekty energetické účinnosti navrhujeme na základě důkladných analýz vaší spotřeby a potřeb a náš tým techniků je realizuje v krátkém časovém intervalu a s minimálním narušením vašeho provozu. Instalované zařízení udržujeme a provozujeme po dobu trvání smlouvy.

Můžeme vám přinést konkrétní výsledky bez investice z vaší strany, protože kromě všech inženýrských prací, které děláme, také projekty financujeme. Splácíte nám z úspor, kterých dosáhnete díky lepší energetické účinnosti a nižším nákladům.

Resalta také realizuje a připravuje rozsáhlé projekty v oblasti obnovitelné energie. Naším cílem je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu každé země, ve které působíme. V kombinaci s naším úsilím o zvýšení energetické účinnosti pro společnosti a veřejné instituce doufáme, že budeme chránit životní prostředí i pro budoucí generace.

Níže se můžete dozvědět více o různých službách, které nabízíme - takto vám pomůžeme dosáhnout vašich energetických cílů.

Snižujeme vaše náklady na energie
Snižujeme vaše náklady na energie
Financujeme váš projekt úspor
Financujeme váš projekt úspor
Redukce emisí CO2
Redukce emisí CO2
Rozvíjíme váš projekt obnovitelné energie
Rozvíjíme váš projekt obnovitelné energie

Snižujeme vaše náklady na energie

Naším cílem je identifikovat, financovat a implementovat správná řešení, která našim klientům umožní minimalizovat jejich náklady na energii, optimalizovat své výrobní procesy tam, kde je to možné, a dosáhnout nejvyšší možné úspory.

 

Resalta může snížit vaše náklady na energii v oblastech, jako je topení, chlazení, spotřeba elektřiny, osvětlení, výroba páry a mnoho dalších.

reduce energy costs

Financujeme váš projekt úspor

Každý klient, s nímž hovoříme, má velký zájem o energetické úspory a snížení dopadu svého byznysu na životní prostředí, ale mnohým chybí zdroje potřebné k investování do požadovaných projektů. Financujeme projekty jménem našich klientů, ať už veřejných nebo soukromých, kteří nás poté splácejí z dosažených úspor.

 

Od prvního dne, kdy je projekt v provozu, mají naši klienti určité procento úspor, aniž by utratili jedinou korunu z vlastního rozpočtu. Jakmile smlouva s Resaltou vyprší, mohou si užívat plnou výši úspor generovaných projektem.  

Financing

Redukce emisí CO2

Převážná většina našich řešení závisí na obnovitelných zdrojích energie. Uskutečnění přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie je jedním z nejrychlejších způsobů, jak dosáhnout úspor i zlepšení účinnosti, nemluvě o dosažení vašich ekologických cílů.

 

I v případech, kdy byl tento přechod již částečně proveden, jsme schopni vzhledem k rychlému technologickému pokroku najít nové, lepší a účinnější řešení.

 

Snížené emise CO2 mají pozitivní dopad na životní prostředí a na kvalitu života společnosti a přírody, ve které žijete.

reduce co2 emissions

Rozvíjíme váš projekt obnovitelné energie

Jsme odhodlání chránit životní prostředí pro budoucí generace a podporovat udržitelný růst, realizujeme komplexní projekty obnovitelné energie v celé řadě oblastí: kombinovaná výroba tepla a elektřiny, bioplynové stanice, skládkové plyny, tepelná čerpadla využívající okolní energii a další.

 

Využíváme dlouholeté zkušenosti, abychom našli ty nejoptimálnější řešení, které mají být implementovány, abychom využívali přírodní zdroje energeticky nejúčinnějším a nejudržitelnějším způsobem.

 

Projekty financujeme, realizujeme, provádíme výstavbu a po dokončení se také staráme o jejich provoz a údržbu.
 

Renewable energy

 

ESCO model

Zjistěte více o možnostech financování pro soukromý sektor.

PPP model

Zjistěte více o možnostech financování pro veřejnou správu.

Chcete vidět víc?

Stáhněte si naši brožuru.

Pravidla a podmínky.

Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s přijímáním e-mailové komunikace od společnosti Resalta Czech republic s.r.o. Cílem našeho informačního bulletinu je informovat návštěvníky webových stránek, partnery, klienty a širokou veřejnost o práci, kterou společnost Resalta dělá, o jejích nových projektech, vývoji, nadcházejících událostech a novinkách týkajících se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Frekvence vydání zpravodaje bude nejvýše měsíčně, s možnými výjimkami pro neplánované, ale důležité zprávy. Vyhrazujeme si výhradní právo tento zpravodaj kdykoli změnit a ukončit, a to bez předchozího upozornění. Vaše soukromí bereme vážně a nikdy nebudeme vaše informace sdělovat ani prodávat třetím stranám. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit.