Legal notice

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje společnost Resalta a přestože se snažíme informace udržovat aktuální a správné, nedáváme žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na web nebo informace, produkty, služby nebo související grafiky obsažené na webových stránkách za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání se na takové informace je tedy přísně na vaše vlastní riziko. Informace uvedené na webových stránkách by neměly být používány jako náhrada za konzultace s energetickými, inženýrskými, finančními nebo jinými konzultanty. Než se rozhodnete nebo podniknete jakékoli kroky, měli byste se poradit s poradcem společnosti Resalta.

Resalta Czech republic s.r.o., s ním spojená partnerství nebo korporace nebo jejich partneři, agenti nebo zaměstnanci, v žádném případě nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození nebo jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky nebo v souvislosti s ní.
Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou Resalta Czech republic s.r.o. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení ani nesouhlasí s názory vyjádřenými v nich.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. Resalta Czech republic s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za web, který bude dočasně nedostupný kvůli technickým problémům, které jsou mimo naši kontrolu, a nebude za ně odpovědný.

Chcete vidět víc?

Stáhněte si naši brožuru.

Pravidla a podmínky.

Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s přijímáním e-mailové komunikace od společnosti Resalta Czech republic s.r.o. Cílem našeho informačního bulletinu je informovat návštěvníky webových stránek, partnery, klienty a širokou veřejnost o práci, kterou společnost Resalta dělá, o jejích nových projektech, vývoji, nadcházejících událostech a novinkách týkajících se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Frekvence vydání zpravodaje bude nejvýše měsíčně, s možnými výjimkami pro neplánované, ale důležité zprávy. Vyhrazujeme si výhradní právo tento zpravodaj kdykoli změnit a ukončit, a to bez předchozího upozornění. Vaše soukromí bereme vážně a nikdy nebudeme vaše informace sdělovat ani prodávat třetím stranám. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit.