PPP Model

Jak to funguje?

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou v podstatě modelem ESCO uplatňovaným na veřejné instituce. Veřejný partner zveřejňuje výběrové řízení na soukromého partnera a na energetickou renovaci, ať už jde o osvětlení, biomasu, chlazení nebo jakoukoli jinou potřebu energie. Soukromý partner navrhuje řešení, a pokud bude nabídka akceptována a vysoutěžena, přebírá celý projekt od začátku do konce. To znamená zajistit veškeré financování, stavební práce a údržbu po dobu trvání podepsané smlouvy. Všechna rizika přebírá soukromý partner, který garantuje úspory veřejnému partnerovi. Investice je splacena soukromému partnerovi z dosažených úspor.

Výběrové řízení -> financování -> realizace projektu -> provoz a údržba

Pokud se chcete dozvědět více o tom, co můžou mezinárodní experti a místní samospráva říci o výhodách partnerství veřejného a soukromého sektoru v Srbsku, stáhněte si publikaci Obchodní komory Srbska.

Tender application
Výběrové řízení
Tender application
Financování
Project implementation
Implementace
Operations and maintenance
Provoz a údržba

If you would like to find out more about what international experts and local government have to say about the benefits of public-private partnership in Serbia, you can download the publication of the Chamber of Commerce of Serbia.  

(Serbian language only)

Chcete vidět víc?

Stáhněte si naši brožuru.

Pravidla a podmínky.

Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s přijímáním e-mailové komunikace od společnosti Resalta Czech republic s.r.o. Cílem našeho informačního bulletinu je informovat návštěvníky webových stránek, partnery, klienty a širokou veřejnost o práci, kterou společnost Resalta dělá, o jejích nových projektech, vývoji, nadcházejících událostech a novinkách týkajících se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Frekvence vydání zpravodaje bude nejvýše měsíčně, s možnými výjimkami pro neplánované, ale důležité zprávy. Vyhrazujeme si výhradní právo tento zpravodaj kdykoli změnit a ukončit, a to bez předchozího upozornění. Vaše soukromí bereme vážně a nikdy nebudeme vaše informace sdělovat ani prodávat třetím stranám. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit.