Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto spolu s rozsáhlým online obsahem zaručujeme také vaše právo rozhodnout o použití vašich informací sami.

Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů

Pokyny k ochraně údajů vás informují o povaze a rozsahu zpracování vašich osobních údajů společností RESALTA Czech republic s.r.o.

Pojem „osobní údaje“, jak je používán v tomto dokumentu, zahrnuje veškeré informace, které jste jako uživatel našich webových stránek přímo nebo nepřímo poskytl, ať už jste tyto informace zadali, my shromáždili od vás nebo jinak získali. Jako právní základ pro ochranu údajů slouží zejména obecné nařízení EU o ochraně údajů a vnitrostátní právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Přezkum zpracování osobních údajů

Zpracování dat RESALTA Czech republic s.r.o. se provádí následujícím způsobem: otevřením webové stránky RESALTA Czech republic s.r.o. vyměňují se různé informace mezi vaším koncovým zařízením a naším serverem. To lze provést také pro osobní údaje. Takto získané informace se mimo jiné používají k optimalizaci našich webových stránek.

Jaká data od vás získáme?

Když otevřete náš web, následující data se automaticky a bez vašeho zásahu odešlou na server našeho webu prostřednictvím prohlížeče použitého na vašem koncovém zařízení:

 • IP adresa s připojeným internetovým zařízením, která dotazuje,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL volaného souboru,
 • webové stránky / aplikace, přes které byly přístupné (URL doporučení),
 • prohlížeč, který používáte, a případně operační systém připojeného počítače online a jméno vašeho poskytovatele přístupu

Tato data jsou dočasně uložena v tzv. Log souboru pro následující účely:

 • zajištění plynulého připojení,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek / aplikací,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právní základ pro zpracování IP adresy je 6 (1f) obecného nařízení EU o ochraně údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování dat.

Předávání osobních údajů třetím stranám:

 • Pro výše uvedené účely můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, včetně dalších subjektů ze skupiny společností RESALTA. Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme, nepronajímáme, nesdělujeme, nepřenášíme ani jinak nesdílíme, pokud to není v rozsahu popsaném níže nebo tak, jak jste se dohodli v konkrétním kontextu.
 • Při každém sdílení osobních údajů tak činíme pouze v přísném souladu s platnými zákony.

Potenciální příjemci vašich osobních údajů jsou uvedeny v následujícím seznamu:

 • Další subjekty ve skupině RESALTA: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty ve skupině společností RESALTA, pokud k tomu existuje oprávněný důvod a takové sdílení je ze zákona přípustné. V každém případě, kdy vaše data sdílíme s jinými subjekty skupiny společností RESALTA nebo s našimi obchodními partnery, děláme tak pouze pro konkrétní účely.
 • Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří vykonávají naším jménem a podle našich pokynů některé externí služby (např. Smluvně zapojené společnosti nebo jednotlivce). Mezi příklady patří správa databází, služby údržby, webová analytika, vyřizování omezených dotazů, doručování balíků, zasílání poštovní pošty a e-mail, odstraňování opakujících se informací ze seznamů zákazníků, analýza dat, poskytování prodejní a marketingové pomoci. Poskytovatelé služeb třetích stran mohou zahrnovat například IT společnosti, ratingové agentury nebo právní, finanční a jiné poradce. Kterýkoli poskytovatel třetí strany bude mít přístup pouze k takovým osobním údajům potřebným k plnění svých specifických funkcí a pouze za účelem výkonu těchto funkcí. Zajistíme, aby kterýkoli poskytovatel služeb třetí strany byl informován o těchto povinnostech a dodržoval je. Zajistíme také, aby jakýkoli poskytovatel služeb třetí strany zacházel s vašimi osobními údaji méně chráněnými, jak to vyžadují platné zákony o ochraně údajů, a aby přijal odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření.
 • Soudy, orgány činné v trestním řízení a regulační orgány: Osobní údaje můžeme sdílet, pokud se domníváme, že je nezbytné dodržovat zákon, chránit práva nebo bezpečnost našich webových stránek, jiných uživatelů nebo třetích stran (např. Za účelem ochrany proti podvodům).

Trvání ukládání dat:

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné pro zákonně přípustné účely, pro které byly získány, v souladu s příslušnými zásadami uchovávání údajů a / nebo podle požadavků nebo povolení příslušných právních předpisů nebo do odvolání.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje Resalta prostřednictvím našeho webu, shromažďujeme následující osobní údaje za účelem správného zasílání zpravodaje e-mailem: vaše e-mailová adresa a pro více personalizovaný zpravodaj máte možnost poskytnout vaše křestní jméno a příjmení. Pokud je vám méně než 18 let, měli byste požádat rodiče nebo opatrovníka o povolení k odběru zpravodaje Resalta.

Informace o vašem předplatném jsou uloženy v databázi, kterou provozuje externí poskytovatel služeb (Mailchimp). Osobní údaje uložené v této databázi se používají pouze za účelem přihlášení k odběru zpravodaje Resalta a přijímání informací o dalších zprávách a aktualizacích Resalta. Externí poskytovatel služeb je smluvně vázán v souladu s článkem 28 obecného nařízení EU o ochraně údajů.

Svůj souhlas s přijímáním online zpráv můžete kdykoli zrušit s účinkem do budoucna, např. abyste jej smazali z našich webových stránek na našem webu. Na konci každého online zpravodaje najdete odkaz na stránku odběru. Zrušení má za následek vymazání získaných uživatelských dat.

Pokud zrušíte svůj souhlas s přijímáním zpráv online, budou vaše informace z příslušné e-mailové distribuce odstraněny

PLNĚNÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE V OPTIMALIZACI WEBOVÝCH STRÁN

Cookies - Obecné pokyny

Na základě 6 (1f). článek obecného nařízení EU o ochraně údajů se vztahuje na naše webové stránky tzv. cookies. Náš zájem o optimalizaci našich webových stránek je ve smyslu výše uvedeného nařízení odůvodněný. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení při návštěvě našich webových stránek (notebook, tablet, smartphone atd.). Cookies nezpůsobí poškození vašeho koncového zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Soubor cookie ukládá informace, které jsou v každém případě spojeny se specifickými koncovými zařízeními. Neznamená to však, že budeme přímo dostávat informace o vaší totožnosti

Více o cookies si můžete přečíst na https://www.resalta.com/cookie-policy.

Když odešlete svůj e-mail ke stažení jedné z našich případových studií, brožur nebo jiných dostupných dokumentů, shromažďujeme následující informace pro marketingové účely, abychom vám mohli zaslat další publikace nebo zprávy, které by vás mohly zajímat. Vaše data nikdy nebudeme sdílet ani prodávat třetím stranám.

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (Google). Google Analytics používá textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači („cookies“), aby umožnilo analýzu použití webových stránek uživatelů. Informace vytvořené a shromážděné souborem cookie týkající se používání tohoto webu uživateli budou obecně přenášeny a ukládány na serverech v USA. Upozorňujeme, že anonymizace IP je na tomto webu trvale aktivována, což vede k odstranění posledních osmi znaků IP adresy uživatele. Toto zkrácení IP adresy uživatele se provádí v Evropské unii nebo v jiném smluvním členském státě Evropského hospodářského prostoru. Za výjimečných okolností může být tento proces prováděn v USA.

Google používá informace shromážděné na tomto webu jménem provozovatele webu k analýze využití anonymních uživatelů na webu, k vytváření zpráv o činnosti webových stránek anonymních uživatelů, k vytváření anonymních profilů uživatelů a webových statistik a k poskytování dalších služeb jménem provozovatel webové stránky spojený s používáním webové stránky a internetu. IP adresa přenášená prohlížečem uživatele nebude kombinována s žádnými dalšími daty. Další informace o tom, jak Google používá, shromažďuje a zpracovává data, lze zobrazit prostřednictvím tohoto odkazu.

Uživatelé mohou zabránit používání cookies tak, že odpovídajícím způsobem upraví nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být některé funkce této webové stránky v plném rozsahu dostupné. Uživatelé mohou také zabránit shromažďování dat (včetně vaší IP adresy) generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním tohoto webu odesílaných a zpracovávaných společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče.

Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro výše uvedené účely.

Resalta.com také používá sledovací soubory cookie třetích stran pro re-marketing, včetně sledovacího souboru cookie Google Adwords. To znamená, že vám budeme i nadále zobrazovat reklamy na internetu, konkrétně v obsahové síti Google (CGN). Jako vždy respektujeme vaše soukromí a neshromažďujeme žádné identifikovatelné informace pomocí marketingového systému Google ani jiné třetí strany.

Prodejci třetích stran, včetně společnosti Google, jejichž služby, které používáme, umístí soubory cookie do webových prohlížečů, aby zobrazovaly reklamy na základě minulých návštěv našeho webu. To nám umožňuje nabízet speciální nabídky a pokračovat v uvádění našich služeb na trh těm, kteří projevili zájem o naše služby.

Chcete-li se odhlásit od používání souborů cookie třetí stranou, navštivte naši stránku pro odhlášení souborů cookie.

Odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nevlastní a nekontroluje společnost Resalta Czech republic s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů provozovatelů těchto stránek se mohou lišit od zásad Resalta Czech republic s.r.o. Proto nemůžeme přijmout odpovědnost za způsob, jakým tito provozovatelé shromažďují, ukládají a používají data.

Pluginy pro sociální média

Tato funkce online používá pluginy pro sociální média pro sociální sítě LinkedIn a YouTube.

Pluginy pro sociální média jsou programy sociálních sítí, které jsou zabudovány na webových stránkách jiných společností. Vložení zásuvného modulu pro sociální média způsobí, že osobní a osobní údaje budou předány poskytovateli zásuvného modulu pro sociální média. Pokud jste také přihlášeni k sociální síti, aktivovaný modul sociálních médií umožňuje přiřazení vašich aktivit k vašemu profilu.

Z důvodů ochrany údajů jsme se rozhodli nejprve zablokovat doplňky pro sociální média, které jsou vloženy na našem webu.

Nabízíme vám však možnost použití zásuvných modulů pro sociální média, pokud si to přejete.

Plug-in je aktivován pouze kliknutím na požadovaný symbol plug-in, který jsme předběžně připojili.

Vezměte prosím na vědomí, že po aktivaci vybraného pluginu dojde k přenosu osobních údajů příslušnému poskytovateli služby sociálních médií.

Plugin, který jste aktivovali, okamžitě vytvoří v prohlížeči připojení k serveru poskytovatele sociálních médií, který jste vybrali.

Výslovně bychom chtěli zdůraznit, že nemáme žádný vliv na rozsah, druh a účel zpracování vašich osobních a osobních údajů poskytovatelem služby sociálních médií a v tomto bodě vás můžeme informovat pouze podle našich znalostí.

Mezi osobní údaje shromažďované a zpracovávané poskytovateli sociálních médií patří:

 • Vaše IP adresa
 • adresa webové stránky, na které je aktivovaný sociální plug-in modul umístěn,
 • informace o použitém prohlížeči a operačním systému, který používáte,
 • Datum a čas, kdy byl náš web přístupný nebo byl aktivován plug-in pro sociální média
 • Výše uvedená data jsou přenášena a ukládána při aktivaci plug-inu bez ohledu na to, zda jste členem příslušného poskytovatele sociálních médií.

Kromě toho bychom vás v tomto bodě výslovně odkazovali na zásady ochrany soukromí poskytovatele sociálních médií.

Pokud jste v okamžiku interakce také přihlášeni k poskytovateli sociálních médií, jako je LinkedIn nebo YouTube, je schopen se naučit vaše uživatelské jméno nebo, je-li uloženo, vaše skutečné jméno a přiřadit informace, které jsou základem interakce, vašemu odpovídajícím způsobem.

Výše uvedená data také umožňují poskytovatelům odpovídajících sociálních mediálních služeb vytvářet pseudonymizované a případně i individualizované profily využití pro své vlastní účely.

Pokud dojde k interakci s aktivovaným plug-inem (např. „Líbí se“ LinkedIn), poskytovatel sociálních médií může případně způsobit, že se soubor cookie uloží do vašeho počítače nebo zařízení, což také umožní identifikaci vaší osoby nebo vašeho profilu.

Pokud je modul plug-in aktivován, vaše IP adresa se uloží a cookie se uloží bez ohledu na to, zda jste členem některého z poskytovatelů sociálních médií.

Chtěli bychom výslovně poukázat na to, že doba uchovávání těchto souborů cookie není známa a nemáme na ně žádný vliv.

V případě nečlenů může být profil využití následně vytvořen jakýmkoli uloženým souborem cookie, když se v budoucnu přihlásíte k poskytovateli sociálních médií.

Poznámka:

Vezměte prosím na vědomí, že pokud je aktivován zásuvný modul pro sociální média, mohou být vaše osobní údaje také ukládány, zpracovávány a používány v zemích mimo Evropskou unii, a tedy případně v zemích, které nemají odpovídající a odpovídající úroveň ochrany údajů odpovídající tomuto v Evropské unii.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přehled

Pokud máte právo odvolat váš souhlas, máte následující práva, pokud máte určité právní podmínky:

 • právo na informace o vašich osobních údajích uložených v naší zemi v souladu s článkem 15 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů,
 • právo na opravu nepravidelných údajů nebo doplnění neúplných údajů v souladu s článkem 16 obecného nařízení o ochraně údajů,
 • právo vymazat vaše uložené údaje v souladu s článkem 17 obecného nařízení EU o ochraně údajů,
 • právo omezit zpracování vašich údajů v souladu s článkem 18 obecného nařízení EU o ochraně údajů,
 • právo předávat údaje v souladu s článkem 20 obecného nařízení EU o ochraně údajů,
 • právo na zamítnutí podle článku 21 obecného nařízení EU o ochraně údajů.

Právo na informace v souladu s článkem 15 obecného nařízení EU o ochraně údajů

V souladu s odstavcem 1, článkem 15 nařízení EU o ochraně údajů, máte právo bezplatně dostávat informace, které informace zpracovává provozovatel, na vaši žádost. To zahrnuje zejména:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny příslušné osobní údaje;
 • plánované trvání uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo pokud neexistují konkrétní náznaky, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo odmítnout toto zpracování;
 • existence práva na odvolání k orgánu dozoru;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby;
 • existence automatizovaného rozhodování, včetně vytváření profilů v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 směrnice EU o ochraně údajů, a - přinejmenším v těchto případech - informace o zprávě o příslušné logice a dosah a cílové účinky takové léčby na postiženou osobu.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni v souladu s článkem 46 obecného nařízení EU o ochraně údajů v souvislosti s mediací prostřednictvím příslušných záruk.

Právo na opravu v souladu s článkem 16 obecného nařízení EU o ochraně údajů

Máte právo nás okamžitě požádat o opravu nepravidelných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účel zpracování máte právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů - a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.


Právo na vymazání v souladu s článkem 17 obecného nařízení EU o ochraně údajů

Máte právo požadovat, abychom dotyčné osobní údaje okamžitě smazali, pokud existuje jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly získány nebo zpracovány jiným způsobem;
 • odvolat váš souhlas, na kterém je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1a. Čl. 9 odst. 2a. obecného nařízení EU o ochraně údajů a žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • v souladu s čl. 21 odst. 1 nebo 2 obecného nařízení EU o ochraně údajů podat námitku proti zpracování a v případě odstavce 1 článku 21 směrnice o obecné ochraně údajů neexistují žádné přednostní důvody pro zpracovává se;
 • osobní údaje byly nezákonně zpracovány;
 • vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonných povinností;
 • osobní údaje byly získány v souvislosti se službami nabízenými informačními společnostmi v souladu s čl. 8 odst. 1 obecného zákona EU ochraně osobních údajů.

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je odstranit, vezmeme v úvahu dostupné technologie a náklady na implementaci příslušná opatření k informování třetích stran, které zpracovávají vaše informace, že také požadujete, aby odstranily všechny odkazy na tyto osobní informace, kopie nebo replika těchto osobních údajů.

Právo omezit zpracování v souladu s článkem 18 obecného nařízení EU o ochraně údajů

Máte právo požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • zpochybnit správnost osobních údajů;
 • zpracování je nezákonné a požadujete omezení používání osobních údajů namísto vymazání;
 • odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování a dotyčná osoba je potřebuje k vymáhání, vymáhání nebo hájení právních nároků, nebo
 • Podali jste proti zpracování v souladu s odstavcem 1, článkem 21 obecného nařízení EU o ochraně údajů, až do určení, zda jsou vzaty v úvahu důvody odpovědné osoby vůči dotčeným osobám.

Právo na přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 obecného nařízení EU o ochraně údajů

Máte právo přijímat osobní informace, které se vás týkají a které jste nám zpřístupnili, ve strukturované, normální a strojově čitelné podobě současně, máte právo předat tyto informace jinému správci bez překážek z našich stránek pokud:

 • zpracování na základě souhlasu v souladu s písmenem a) odst. 1, článkem 6 obecného nařízení EU o ochraně údajů nebo písmenem a) odst. 2, článkem 9 nebo na základě smlouvy v souladu s písmenem b) odst. 1, 6 obecného nařízení EU o ochraně údajů a
 • zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu vašeho práva na přenos dat máte právo požádat, aby osobní údaje byly předány přímo od nás jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na odpověď v souladu s článkem 21 obecného nařízení EU o ochraně údajů

Podle ustanovení odstavce 1 článku 21 obecného nařízení EU o ochraně údajů můžete vznést námitku proti zpracování údajů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Toto obecné právo na námitku se vztahuje na všechny účely zpracování popsané v ustanoveních o ochraně údajů, která jsou zpracována podle čl. 6 odst. 1 písm. F) obecného nařízení EU o ochraně údajů. Na rozdíl od práva na odpověď konkrétně zaměřeného na zpracování údajů pro reklamní účely jsme povinni v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů v EU uznat toto obecné právo na odmítnutí, pouze pokud nám uvedete důvody vyšší důležitosti pro například možné ohrožení života nebo zdraví. Zároveň je možné nás kontaktovat na RESALTA Czech republic s.r.o.
 

KONTAKT

V případě dotazů ohledně webových stránek, zpracování vašich osobních údajů nebo výkonu vašich práv týkajících se zpracování vašich údajů (práva na ochranu údajů) se můžete obrátit na INFO.SI@RESALTA.COM

Kromě toho máte právo kdykoli podat stížnost u příslušného inspektora ochrany údajů ve vaší zemi.

Tato ustanovení o ochraně údajů se vztahují na údaje zpracovávané společností RESALTA Czech republic s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen „provozovatel“) webové stránky www.resalta.cz a české verze www.resalta.com.

Chcete vidět víc?

Stáhněte si naši brožuru.

Pravidla a podmínky.

Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s přijímáním e-mailové komunikace od společnosti Resalta Czech republic s.r.o. Cílem našeho informačního bulletinu je informovat návštěvníky webových stránek, partnery, klienty a širokou veřejnost o práci, kterou společnost Resalta dělá, o jejích nových projektech, vývoji, nadcházejících událostech a novinkách týkajících se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Frekvence vydání zpravodaje bude nejvýše měsíčně, s možnými výjimkami pro neplánované, ale důležité zprávy. Vyhrazujeme si výhradní právo tento zpravodaj kdykoli změnit a ukončit, a to bez předchozího upozornění. Vaše soukromí bereme vážně a nikdy nebudeme vaše informace sdělovat ani prodávat třetím stranám. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit.